Wenaas Sport og Fritid AS – Bjørn Wold AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sport og fritid. Sko og bekledning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wenaas Sport og Fritid AS (org.nr. 990440743), oppkjøp av Bjørn Wold AS (org.nr. 917371547)