Wenaas Sport og Fritid AS – Trygve Alm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sko- og sportsbransjen og jernvarebransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wenaas Sport og Fritid AS (org.nr. 990 440 743), oppkjøp av Trygve Alm AS (org.nr. 910 123 068).Meldt til Konkurransetilsynet