Wenaasgruppen Eiendom AS – Valad Norway Two AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wenaasgruppen Eiendom AS (org. nr. 987461764) erverver enekontroll over Valad Norway Two AS (org. nr. 991461779)