Westco Miljø AS – Westco Gjenvinning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innsamling, mottak og sortering av næringsavfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Westco Miljø AS (org. nr. 950632097) erverver enekontroll i Westco Gjenvinning AS (org. nr. 981936949)