Westcon Yard AS – Stord Offshore Contracting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Personell- og konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Westcon Yard AS (org. nr. 930720313) erverver 100 % av aksjene i Stord Offshore Contracting AS (org. nr. 993104523)