Western Geco BV – Ødegård A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: konsulenttjenester og software-lisenser rettet mot offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Western Geco BV (nederlandsk org.nr. KvK27153257), oppkjøp av Ødegård A/S (dansk CVR-nr. 17-37-14-44).Meldt til Konkurransetilsynet