WF Holding AS – Widerøe’s Flyveselskap AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Flyselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

WF Holding AS (org. nr. 911901633) kjøper 80 % av aksjene i Widerøe’s Flyveselskap AS (org. nr. 917330557)