Wilh. Sonesson AB – Midelfart AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for helserelaterte produkter og skjønnhets-, velvære- og husholdningsrelaterte produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wilh. Sonesson AB (svensk org.nr. 556241-5322), oppkjøp av Midelfart AS (org.nr. 979 473 559).Meldt til Konkurransetilsynet