Wilh. Wilhelmsen ASA – Unitor ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: shipping og maritime tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wilh. Wilhelmsen ASA (org.nr. 930 686 344), kjøp av 90,4 prosent av aksjene i Unitor ASA (org.nr. 917 015 219).Meldt til Konkurransetilsynet