Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS – Edda Wind AS / Johannes Østensjø DY AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Servicefartøy til offshore vindkraftindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.09.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS (org.nr. 896 616 692) erverver 25 % av aksjene i Edda Wind AS (org.nr. 923 565 264). Johannes Østensjø DY AS (org.nr. 959 518 319) vil beholde de resterende 75 %. Grunnet vetorettigheter som tildeles Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS gjennom aksjonæravtalen vil det foreligge felleskontroll mellom de to eierne