Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS – NorSea Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske tjenester til petroleums- og landbaserte virksomheter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.09.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS (org.nr. 896 616 692) kjøper 32 % av aksjene i NorSea Group AS (orgnr. 996 306 011)