Willis AS – Link Forsikringsmegling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forsikringsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Willis AS (org.nr. 911 120 895), oppkjøp av Link Forsikringsmegling AS (org.nr. 979 348 711).Meldt til Konkurransetilsynet