Willis Europe B.V. – Willis AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forsikringsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Willis Europe B.V. (org.nr. 24135.835, Nederland), kjøp av de resterende 49,9 prosent av aksjene i Willis AS (org.nr. 911 120 895) fra Sev. Dahl & Co AS (org.nr. 911 108 860).Meldt til Konkurransetilsynet