Wilson AS – Wani Shipping AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: shipping

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wilson AS (org.nr. 979 404 697) overtar alle befraktnings- og transportkontrakter fra Wani Shipping AS (org.nr. 967 383 694), som avvikler virksomhetene.Meldt til Konkurransetilsynet