Wilson ASA – Euro Container Line Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Shipping

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wilson ASA (org.nr. 882757692) overtar de resterende 50% av aksjene i Euro Container Line Holding AS (org.nr. 992777087)