Wilson ASA – Multi Bulk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: godstransport på sjø, bulk og tørrlast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wilson ASA (org.nr. 882 757 692), oppkjøp av Multi Bulk AS (org.nr. 980 257 568).Meldt til Konkurransetilsynet