Wilson ASA – Nesskip HF

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for sjøtransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wilson ASA (org.nr. 882 757 692), oppkjøp av Nesskip HF (islandsk org.nr. 440474-0399).Meldt til Konkurransetilsynet