WM-Data AB – Atos Origin AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester innenfor hele IT-området, samt utvikling og salg av informasjonssystemer og tilknyttede produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

WM-Data AB (svensk foretaksnr. 556124-5233), kjøp av samtlige aksjer i Atos Origin AB (svensk foretaksnr. 556259-6113).Meldt til Konkurransetilsynet