WM-data AB – Proffice Service Centers AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: konsulenttjenester innen lønn og regnskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

WM-data AB (svensk org.nr. 556124-5233), oppkjøp av Proffice Service Centers AB (svensk org.nr. 556579-1026).Meldt til Konkurransetilsynet