WM-data AS – Siemens Business Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-services

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

WM-data AS (org.nr. 919562390) erverver virksomheten i Siemens Business Services AS (org.nr. 916767285) med visse unntak