WR Start Up 168 AS – Nordic Trustee Holding ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Levering av tillitsmannstjenester i det nordiske markedet samt relaterte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

WR Start Up 168 AS (org.nr. 917 679 258), heleid av Altor Fund IV (No. 1) AB og Altor Fund IV (No.2) AB, erverver enekontroll over Nordic Trustee Holding ASA (org.nr. 911 721 287)