YIT AS – Energiprosjekt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ventilasjonstekniske løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT AS (org. nr. 959069743) kjøper Energiprosjekt AS (org. nr. 950765380)