YIT Building Systems AS – Bent Vikøren AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rørentreprenør, løsninger for prosjekt- og servicemarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT Building Systems AS (org. nr. 959069743) erverver alle aksjer i Bent Vikøren AS (org. nr. 957357261)