YIT Building Systems AS – Brødrene Hagenes AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rørleggertjenester, rørentrepriser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT Building Systems AS (org.nr. 959069743) oppkjøp av Brødrene Hagenes AS (org.nr. 961396832)