YIT Building Systems AS – Domaas & Jensen VVS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, samt elektro- og IKT-installasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT Building Systems AS (org.nr. 959 069 743), oppkjøp av Domaas & Jensen VVS AS (org.nr. 963 508 433).Meldt til Konkurransetilsynet