YIT Building Systems AS – HordaVent AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ventilasjonstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT Building Systems AS (org.nr. 959069743) oppkjøp av HordaVent AS (org.nr. 939731596)