YIT Building Systems AS – URD Klima Mo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for tekniske bygginstallasjoner og ventilasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT Building Systems AS (org.nr. 959 069 743), kjøp av samtlige aksjer i URD Klima Mo AS (org.nr. 980 687 511).Meldt til Konkurransetilsynet