Young’s Bluecrest Seafood Ltd – Findus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: frossenmat

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Young’s Bluecrest Seafood Ltd (org.nr. 04298007, UK), kjøp av samtlige aksjer i Findus AB (svensk org.nr. 5556571-2709).Meldt til Konkurransetilsynet