YX Norge AS – erverv av truckstasjoner tilhørende Preem Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Truckstasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

YX Norge AS (org.nr. 895 453 102) kjøper tre truckstasjoner fra Preem Norge AS (org.nr. 919 502 193)