Zebra AS – TGR Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Husholdningsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.06.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Zebra AS (org.nr. 15690488 Danmark) erverver 50 % av aksjene i TGR Norway AS (org.nr. 997223039)