Godkjenner Sectors oppkjøp i Nokas på vilkår

Konkurransetilsynet godkjenner Sectors kjøp av aksjer i Nokas, under forutsetning av at eierandelen ikke overstiger 25 prosent, og at Sector ikke gjennomfører kjøpet av Nokas Small Systems. Eierandelen er betydelig lavere enn det Sector først ønsket å kjøpe.

Sector ønsket i utgangspunktet å kjøpe 49,99 prosent av Nokas-konsernet, samt Nokas Small Systems. Small Systems er Nokas sin virksomhet innenfor salg av alarmer til boliger og små bedrifter.

– Årsaken til at Konkurransetilsynet griper inn mot oppkjøpet er at det i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for alarmsystemer til boliger og små bedrifter, sier fungerende avdelingsdirektør Marita Skjæveland.

Konkurransetilsynets vedtak ble sendt til partene i dag.

 

Får ikke gjennomføre oppkjøpet av Nokas Small Systems
Både Sector og Nokas tilbyr alarmer til boliger og små bedrifter.

– Dersom oppkjøpet hadde blitt gjennomført som opprinnelig planlagt, ville det ført til konsentrasjonsøkning i et allerede konsentrert marked. Det kunne ført til høyere priser og dårligere kvalitet for alarmkunder, sier fungerende avdelingsdirektør Marita Skjæveland.

Det er to store aktører i det aktuelle markedet: Sector og Verisure. Konkurransetilsynets saksbehandling viser at Nokas er nummer tre i dette markedet, og selskapet er derfor en viktig aktør for å sikre best mulig konkurranse fremover.

– Nokas er i vekst i alarmmarkedet. Til tross for at de er en betydelig mindre aktør enn de to største, utøver de et viktig konkurransepress i et marked der vi allerede er bekymret for konkurransen, sier prosjektleder Trygve Eiken, som legger til at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg i markedet.

 

Første inngrep mot minoritetserverv
Sector sitt ønske om kjøp av 49,99 prosent av aksjene i Nokas-konsernet er et minoritetserverv. Dette kjøpet ville ikke gitt Sector kontroll over selskapet, men det er likevel Konkurransetilsynets vurdering at aksjeposten ville gitt Sector mulighet og insentiv til å påvirke Nokas sin strategiske tilpasning i markedet.

– Sector sin aksjepost i Nokas ville begrenset konkurransen mellom de to selskapene. Det er viktig for konkurransen i dette markedet at Nokas fritt får fortsette som en utfordrer ved å aktivt tilby alarmtjenester til boliger og små bedrifter, sier Eiken.

Partene har kommet med avhjelpende tiltak som blant annet innebærer å redusere aksjeposten i Nokas til 25 prosent og å ikke gjennomføre kjøpet av Nokas Small Systems.

Det er første gang Konkurransetilsynet griper inn mot et minoritetserverv etter innføring av ny konkurranselov i 2004.

Tilsynets vedtak kan klages inn til Konkurranseklagenemnda.

Konkurransetilsynets saksbehandling

25.09.2018
Melding om at Sector Alarm kjøper Nokas Small Systems Business

02.10.2018
Melding om at Sector Alarm kjøper minoritetspost på 49,99 prosent i Nokas AS

30.10.2018
Varsel om at inngrep mot Sector Alarms kjøp av Nokas Small Systems Business kan bli aktuelt

06.11.2019
Varsel om at inngrep mot Sector Alarms kjøp av minoritetspost på 49,99 prosent i Nokas AS kan bli aktuelt

04.01.2019
Begrunnet varsel om at begge kjøpene kan bli stanset

25.01.2019
Partenes merknader mottatt

14.02.2019
Første forslag til avhjelpende tiltak mottatt

26.03.2019
Endelig forslag til avhjelpende tiltak mottatt

28.03.2019
Vedtak om godkjennelse på vilkår

 

Trygve Bertin Eiken, prosjektleder.
Trygve Bertin Eiken, prosjektleder.
19334
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, fungerende avdelingsdirektør.

Kontaktperson:

Trygve Bertin Eiken
Prosjektleder
Pressebilde >>

Pressetelefon: 47 66 77 77