Hans-Petter Håvås Hanson blir ny sjeføkonom i Konkurransetilsynet

Hans-Petter Håvås Hanson er ansatt som sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og tiltrer stillingen 1. juli 2023.

Hans-Petter Håvås Hanson har en master i samfunnsøkonomi ved UIB og Post Graduate Diploma i EU konkurranserett. Han startet i Konkurransetilsynet i 2008, og jobber i dag som spesialrådgiver i konkurransedirektørens stab. I perioden 2017-2021 hadde Hanson permisjon fra Konkurransetilsynet for å jobbe i The European Commission, DG COMP og The EFTA Surveillance Authority (ESA), begge i Brussel.
Hans-Petter Håvås Hanson har opparbeidet seg solid kompetanse innen både konkurranseøkonomi og konkurranserett, og har jobbet med et bredt spekter av konkurranseøkonomiske problemstillinger, både nasjonale og internasjonale.

– Vi er svært glade for at Hans-Petter blir Konkurransetilsynets nye sjeføkonom. Med hans faglige bredde og internasjonale erfaring har han kompetanse som vil passe godt til tilsynets behov fremover, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

41616
Portrettbilde av Hans-Petter Håvås Hanson
Hans-Petter Håvås Hanson blir ny sjeføkonom i Konkurransetilsynet.