Konkurransetilsynet ber om innspill i etterforskningssak mot Ringnes

Konkurransetilsynet etterforsker Ringnes for mulig misbruk av dominerende stilling innen salg av øl til serveringssteder. Tilsynet vurderer nå å avslutte saken, siden Ringnes har foreslått bindende avhjelpende tiltak, som skal gjøre det enklere for serveringssteder å ta inn øl fra andre leverandører. De foreslåtte forpliktelsene sendes nå på høring.

Konkurransetilsynet har siden 2017 etterforsket Ringnes, fordi tilsynet har vært bekymret for at Ringnes’ avtaler med serveringssteder kan hindre andre leverandører fra å selge øl til de samme serveringsstedene, og at konkurransen i markedet dermed kan svekkes.

– Det er aktørenes eget ansvar å handle i tråd med konkurranseloven. Er du en stor aktør i et hvilket som helst marked, bør du unngå eneleverandøravtaler eller andre avtaler som binder kunder til å dekke mesteparten av behovet sitt fra ditt selskap. Slike avtaler kan utgjøre misbruk av dominerende stilling, sier jurist og prosjektleder Katrine Lien Amdam.

Håper på økt konkurranse
Ringnes har kommet med forslag til avhjelpende tiltak i saken, som betyr at selskapet tilbyr å påta seg et sett med forpliktelser for å avhjelpe Konkurransetilsynets bekymringer i saken. Dette innebærer ikke at selskapet innrømmer å ha brutt konkurranseloven.

Ringnes kan ifølge tiltakene ikke avtale at serveringssteder skal kjøpe alt eller en gitt minsteandel av ølet sitt fra Ringnes. Forslaget setter også begrensninger på hvilke typer rabatter Ringnes kan ha i avtalene sine, og selskapet må ved behov avgi fysisk plass på serveringssteder til øl fra konkurrenter.

– De foreslåtte tiltakene kan gjøre det lettere for Ringnes’ konkurrenter å få innpass hos serveringssteder som har avtale med Ringnes, og de kan gjøre det lettere for konkurrenter å overta som største leverandør av øl til serveringsstedene. Hensikten er at tiltakene skal åpne for økt konkurranse i markedet for salg av øl til serveringssteder, sier nestleder på Avdeling for mat, handel og helse, Magnus Friis Reitan.

Sendes på høring
De foreslåtte tiltakene sendes nå til et utvalg kunder og konkurrenter av Ringnes. De blir også lagt ut på Konkurransetilsynets nettsider, konkurransetilsynet.no. Alle er velkommen til å svare på høringen. Konkurransetilsynet vil etter høringsrunden endelig avgjøre hvorvidt tiltakene er tilstrekkelige til at etterforskningssaken kan avsluttes. Høringsfristen er fredag 28. februar.

Fakta om avhjelpende tiltak:
– Alle foretak som er under etterforskning, kan fremme forslag om avhjelpende tiltak når som helst under etterforskningen
– Tiltakene kan gå ut på at et foretak endrer atferden sin, eller at det gjøres strukturelle endringer i foretaket
– De foreslåtte tiltakene må være egnet til å avbøte de konkurransemessige problemene saken reiser
– Et foretak som fremsetter forslag om avhjelpende tiltak innrømmer ikke skyld
– Velger Konkurransetilsynet å treffe vedtak om avhjelpende tiltak, blir det ikke samtidig tatt stilling til om det foreligger en overtredelse av forbudsbestemmelsene i konkurranseloven
– Et vedtak om avhjelpende tiltak binder foretaket til å gjennomføre tiltakene.

2521
Portrettbilde av Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet.
Magnus Friis Reitan, nestleder ved avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Forslag til avhjelpende tiltak >> (pdf)

Høring – avhjelpende tiltak >> (pdf)


Kontaktinformasjon:

Pressetelefon: 47 66 77 77


Nyhetsvarsel

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>