Lite forbigående «griskflasjon», men høy lønnsomhet i dagligvare

Konkurransetilsynets kartlegging av lønnsomheten i dagligvaremarkedet viser få tegn på at dagligvareaktørene utnyttet koronapandemien eller krigen i Ukraina til å øke prisene. Tilsynet finner derimot at lønnsomheten jevnt over er høyere enn det man ville forvente i et marked med hard konkurranse.

Konkurransetilsynet har hentet inn tall fra en rekke leverandører i ulike produktmarkeder og fra de tre store dagligvarekjedene, som er aktive på både grossist- og detaljistleddet i verdikjeden for dagligvarer. Basert på disse tallene har tilsynet beregnet bruttomarginer, driftsmarginer og avkastning på kapital for perioden 2017 til 2022.

– Resultatene fra kartleggingen viser jevnt over høy lønnsomhet i verdikjeden for dagligvarer, sier nestleder ved Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse, Magnus Friis Reitan.

Konkurransetilsynet finner at lønnsomheten i driften for flere av aktørene på leverandør- og detaljistleddet i verdikjeden for dagligvarer er betydelig høyere enn det en skulle forvente å finne i et marked med hard konkurranse og få etableringshindringer. Med andre ord er resultatene konsistente med svak konkurranse og betydelige etableringshindringer i deler av det norske dagligvaremarkedet.

Tidligere har Konkurransetilsynet vurdert at konkurransen i det norske dagligvaremarkedet er svak, blant annet på grunnlag av sterk konsentrasjon, høye etableringshindringer og høye priser. Resultatene fra tilsynets nye kartlegging støtter opp om denne vurderingen.

Under koronapandemien økte etterspørselen etter dagligvarer. Konkurransetilsynets kartlegging viser at både driftsmarginene og avkastningen økte i denne perioden. Økt etterspørsel kan forventes å føre til høyere driftsmarginer og høyere lønnsomhet på kort sikt.

Prisene på dagligvarer i butikk økte med 8,9 prosent fra desember 2021 til desember 2022. Men driftsmarginene og avkastningen falt i 2022 tilbake til samme nivå som før pandemien.

–  Konkurransetilsynet finner ikke støtte for en generell påstand om at dagligvarekjedene eller leverandørene utnyttet de ekstraordinære prisøkningene i 2022 til å øke lønnsomheten, sier prosjektleder Kathrine Tvedt Lavik.

Kartleggingen er første del av undersøkelsene av marginer og lønnsomhet i dagligvaremarkedet som Konkurransetilsynet gjennomfører på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. I andre del vil tilsynet analysere marginer i dagligvaremarkedet på produktnivå.

Her kan du lese marginstudien i sin helhet.

25997
Portrettbilde av Kathrine Lavik i Konkurransetilsynet.
Kathrine Lavik, Konkurransetilsynet.
2521
Portrettbilde av Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet.
Magnus Friis Reitan, nestleder ved avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77