Nå kan nordiske land lettere samarbeide om å bekjempe konkurransekriminalitet

Regjeringen har i dag godkjent en ny nordisk samarbeidsavtale for konkurransesaker. – Avtalen gjør det lettere å avdekke konkurransekriminalitet på tvers av landegrenser, og representerer en viktig milepæl i det nordiske håndhevingssamarbeidet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Avtalen gir de nordiske landene mulighet til å foreta bevissikring på vegne av hverandre. Avtalen legger også til rette for utveksling av konfidensiell informasjon mellom landene i etterforskningssaker så vel som fusjonssaker.

Formålet med den nye nordiske samarbeidsavtalen er å fjerne hindringer for effektivt samarbeid om håndheving mellom de nordiske landenes konkurransemyndigheter.

– Manglende muligheter for å innhente informasjon og bevis fra de andre landene har ført til en svekket håndheving i en rekke saker. At det nordiske samarbeidet nå styrkes gjennom den nye samarbeidsavtalen, vil føre til en mer effektiv håndheving av konkurransereglene og styrket konkurranse til forbrukernes beste, sier Sørgard.

Avtalen erstatter den nordiske avtalen om samarbeid i konkurransesaker fra 2001. Endringene i den nye avtalen medførte at det var behov for å endre og presisere den norske konkurranseloven på noen punkter. Disse endringene ble vedtatt av Stortinget 11. juni 2019.

Her kan du lese avtalen (norsk versjon) >> pdf

Tegning av de nordiske landenes flagg som holder hender.