Nettapotek kan øke konkurransen i apotekbransjen

Strenge reguleringer hindrer utviklingen av flere nettapotek i Norden. I en ny rapport om apotekbransjen etterlyser nordiske konkurransemyndigheter reformer og færre reguleringer for å gjøre det lettere å drive nettapotek.


De nordiske konkurransemyndighetene publiserte 14. april 2021 en felles rapport om markedet for nettapotek i Norden. Rapporten viser blant annet at størrelsen på og reguleringen av markedet for nettapotek varierer mellom de ulike landene.

Tradisjonelt sett har distribusjonen av medisiner til forbrukere vært organisert gjennom fysiske apotek. Reguleringene i markedet er derfor basert på et marked med fysiske apotek og begrunnet i sikkerhet og tilgjengelighet, samt at prisene på medisiner skal være overkommelige. Samtidig har denne markedsreguleringen også begrenset konkurransen i apoteksektoren.

I dag varierer reguleringen av apotek mellom de nordiske landene og dette har ført til ulike markedsforhold for nettapotekene i de ulike landene. I Norge er reguleringene nedfelt i apotekloven og apotekforskriften. For å etablere nettapotek i Norge må man minimum ha ett fysisk apotek. Både fysiske apotek og nettapotek står overfor de samme reguleringene. Ved kjøp over nett er det i tillegg begrensninger knyttet til antallet ikke-reseptpliktige varer en kunde kan kjøpe i en handel og at mindreårige ikke kan kjøpe ikke-reseptpliktige varer på nett.

Reguleringer hindrer utvikling av nettapotek
Blant de andre nordiske landene står handel av apotekvarer på nett i Finland, hvor rene nettapoteker ikke er tillatt, for mindre enn en prosent av hele markedet for netthandel. I Sverige består netthandel av apotekvarer for fem-seks prosent av hele netthandelsmarkedet.

Norge er ett av landene der nettsalg av medisiner har vokst betraktelig de seneste årene, som følge av at forbrukerne har blitt mer vant med netthandel. Covid-19-situasjonen har også påvirket omfanget av netthandel. Det er grunn til å tro at dette har endret preferansene til mange forbrukere permanent, slik at etterspørselen etter apotekvarer på nett derfor vil holde seg på et høyere nivå i fremtiden.

Basert på erfaringen i mer liberaliserte markeder, som Sverige, kan nettapotek øke konkurransen i markedet og øke tilgjengeligheten for apotektjenester.

Nettapotek kan gi mer effektiv apotekbransje
Den nylig publiserte rapporten fra nordiske konkurransemyndigheter konkluderer med at det er nødvendig med reformer i apotekbransjen. Det kan for eksempel dreie seg om reformer som fjerner unødvendige hindre ved oppstart av nettapotek, reformer knyttet til eierskap eller reformer knyttet til prisregulering. Nettapotek kan bidra til mer effektive apotektjenester, noe som kommer forbrukerne til gode. Som følge av rapporten ønsker nå nordiske konkurransemyndighetene dialog med helsemyndighetene for å gi innspill til hvordan apotekreguleringen bør endres.

– Dette felles notatet har gitt viktig innsikt i de ganske store forskjellene mellom de nordiske landene når det gjelder nettapotek, og ikke minst gir det oss et stort potensial for å lære av hverandre for å finne løsninger som er til det beste for forbrukerne og samfunnet generelt, sier generaldirektørene for de nordiske konkurransemyndighetene i en felles uttalelse.

Konkurransemyndighetene kan peke på gunstige endringer i reguleringene i apotekmarkedet. Men for å faktisk oppnå endringer, må også helsemyndighetene følge opp og også ta hensyn til konkurransen når de ser på mulige endringer i apotekreguleringen.

Les rapporten «Online pharmacy markets in the Nordic» her >> (pdf)

Les felles pressemelding fra de nordiske konkurransemyndighetene >>

25995
Portrettbilde av Kathrine Lavik i Konkurransetilsynet.
Kathrine Tvedt Lavik, seniorrådgiver og økonom i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Kathrine Lavik,
Økonom i Konkurransetilsynet


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>