Nordeas oppkjøp av Danske Bank må vurderes nærmere

Det kan være fare for at konkurransen i det norske bankmarkedet blir svekket dersom Nordea får kjøpe Danske Bank. Konkurransetilsynet må derfor gjøre ytterligere analyser av oppkjøpet.

Nordea sitt kjøp av blant annet privatkundeporteføljen til Danske Bank krever godkjenning fra Konkurransetilsynet før det eventuelt kan gjennomføres. For å vurdere de konkurransemessige virkningene av oppkjøpet har tilsynet hentet inn og analysert detaljert informasjon fra de to bankene, og fra kunder og konkurrenter i bankmarkedet. Konkurransetilsynet sin første frist for å komme med sine foreløpige vurderinger av oppkjøpet er i dag, 7. november.

Konkurransetilsynet sin foreløpige vurdering er at konkurransen i bankmarkedet vil kunne reduseres hvis Nordea får kjøpe Danske Bank.

– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Dette gjelder ikke minst nå som rentene på boliglån øker sterkt og belaster privatøkonomien til folk i stadig større grad. Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske bankkunder skal betale lavest mulig rente på sine boliglån. Det er derfor nødvendig med ytterligere analyser av hvordan Nordea sitt kjøp av Danske Bank vil påvirke konkurransen i bankmarkedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransetilsynet er blant annet bekymret for at oppkjøpet i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i boliglånsmarkedet. Det gjelder både generelt og i den delen av dette markedet som henvender seg til organisasjoner, som for eksempel fagforeninger. I tillegg kan det være grunn til å frykte at bankene vil få større mulighet til å koordinere sin opptreden i boliglånsmarkedet som følge av oppkjøpet. Tilsynet vil også undersøke nærmere om oppkjøpet kan ha uheldige virkninger på konkurransen i markedene for Private Banking-tjenester.

Som følge av tidsfrister i konkurranseloven må Konkurransetilsynet komme med en ny vurdering av saken innen 12. januar 2024. Da må tilsynet enten godkjenne oppkjøpet eller varsle selskapene om at det kan være aktuelt å stanse det.

– Vår foreløpige vurdering er at det kan være grunn til å frykte at oppkjøpet kan være negativt for norske bankkunder. I tiden framover vil Konkurransetilsynet jobbe videre med disse vurderingene for å finne ut om det er aktuelt å stoppe oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet sin saksbehandling

36952
Portrettfoto av Tina Søreide
Tina Søreide, konkurransedirektør.
32134
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77