Nordisk rapport om digitale plattformer og fremtidig europeisk konkurransepolitikk

Nordiske konkurransemyndighetene publiserer i dag en felles rapport om det nordiske perspektivet på konkurransespørsmål i digitale markeder. Rapporten er et viktig bidrag i debatten om håndhevelse av konkurranseregelverket innen digitale markeder og regler for digitale plattformer.

Fremveksten av digitale markeder har ført med seg store muligheter, men også skapt nye utfordringer. Dette har startet en internasjonal debatt om hvordan det fremtidige juridiske rammeverket bør formes, og hvordan man kan forbedre håndhevelsen av regelverket til det beste for forbrukerne.

De nordiske konkurransetilsynene ønsker å bidra i debatten om fordeler og ulemper relatert til digitale plattformer og spesielt til utviklingen av Europeisk konkurransepolitikk. De er derfor sammen i arbeidet med rapporten “Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level”.

Nordiske konkurransemyndighetene har lang tradisjon for å samarbeide om ulike problemstillinger innen konkurransepolitikk, og kommenterer i rapporten blant annet forslagene til regulering fra EU-kommisjonen. Konkurransemyndighetene anerkjenner at det er fordeler, men også ulemper knyttet til digitale plattformer.

– Utfordringene med digitale plattformer er ofte at de i utgangspunktet operer på tvers av landegrenser, og vi understreker derfor i rapporten behovet for et internasjonalt samarbeid. Vi fremhever viktigheten et harmonisert internasjonalt regelverk, og at regelverket bør være klart og forutsigbart, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

De nordiske konkurransemyndighetene støtter den pågående evalueringen av konkurransereglene på europeisk nivå, og rapporten er et bidrag til diskusjonen om hvordan fremtidens regulatoriske rammeverk skal se ut for å fremme konkurranse i digitale markeder.

Les rapporten her:
Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level >>

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon 47 66 77 77


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>

32031
Logo til alle de nordiske konkurransetilsynene.