Episode 2: Stabil konkurranse i Norge, svakere i USA

I USA er mange næringer mer og mer dominert av få og store selskaper. En rapport fra Menon Economics konkluderer med at vi ser motsatt utvikling i Norge. Hvor godt nytt er det for oss forbrukere?

I andre episode av Konkurransepodden forklarer Konkurransedirektør Lars Sørgard og sjeføkonom Kurt Brekke hva slags næringer i Norge som har god konkurranse. Du får også høre hvilke markeder som burde hatt bedre konkurranse, som dagligvaremarkedet og telemarkedet. Utgangspunktet er en ny rapport fra Menon Economics om markedskonsentrasjon og marginer i norske næringer.

I denne episoden får du også et kort historisk tilbakeblikk. Det er amerikansk lovgivning som har inspirert den norske konkurranselovgivningen. Hvorfor er da konkurransesituasjonen så ulik i Norge og USA i dag?

Vi presenterer også interessante konkurransenyheter fra Litauen og Storbritannia i spalten Konkurransenytt fra verden.

Du kan høre episode 2 her via Acast >>

Podcasten kan også på Itunes og Spotify.

 

Gruppebilde av personer i studio for Konkurransepodden.