Forbyr Prosafes oppkjøp av Floatel

Konkurransetilsynet har vedtatt at boligriggselskapet Prosafe SE ikke får kjøpe Floatel International Limited. Tilsynet mener fusjonen ville gitt økte priser for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester.

Transaksjonen involverer de to største og nærmeste konkurrentene i det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester. Konkurransetilsynet sitt vedtak ble sendt til partene i dag.

– Konkurransetilsynet skal stanse oppkjøp som skader konkurransen. Vi frykter at kundene som etterspør innkvarteringstjenester på norsk sokkel ville hatt få eller ingen konkurrerende leverandører i fremtidige anbudskonkurranser dersom foretakssammenslutningen ble gjennomført, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Prosafe og Floatel er de eneste tilbydere av moderne halvt nedsenkbare boligplattformer på norsk sokkel. Andre leverandører på norsk sokkel tilbyr ikke enheter som er fullt sammenlignbare med partenes, og som derfor ikke kan konkurrere om alle oppdrag.

– Prosafe og Floatel er de to største aktørene i et norsk marked med få aktører samlet sett. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at partene i liten grad møter konkurranse fra andre aktører, sier Sørgard.

Etterspørsel fremover
Etterspørselen etter offshore innkvarteringstjenester har falt etter oljeprisfallet i 2014. Partene hevder at uten fusjonen vil dagens tilbudssituasjon i det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester, ikke opprettholdes.

Konkurransetilsynet har i sin vurdering innhentet betydelig informasjon fra partene, kunder og andre aktører i markedet.

– Vår vurdering er at det vil være etterspørsel etter offshore innkvarteringstjenester de neste fem årene og videre etter dette. Den informasjonen vi har gjennomgått gir ingen holdepunkter for at Prosafe og Floatel vil trekke seg ut av det norske markedet dersom fusjonen ikke gjennomføres, sier nestleder Marita Skjæveland.

– Vår vurdering er at partene uten fusjonen vil konkurrere hardt med hverandre om fremtidige oppdrag på norsk sokkel, sier hun.

Avhjelpende tiltak
Prosafe har i prosessen kommet til Konkurransetilsynet med forslag til tiltak for å avhjelpe de negative konkurransevirkningene av fusjonen. Tilsynets vurdering er at disse ikke vil avhjelpe tilsynets bekymringer.

Tilsynets vedtak kan klages inn til Konkurranseklagenemda innen tre uker.

19340
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon 47 66 77 77

Lars Sørgard
Pressebilder >>

Marita Skjæveland
Pressebilder >>

 

Les offentlig vedtak V2019-22
Prosafe Flotel >>