Undersøkelse viser at flere bedrifter bruker overvåkningsalgoritmer

Stadig flere bedrifter i Norge bruker overvåknings- og prisingsalgoritmer i sin virksomhet. Det viser en undersøkelse Konkurransetilsynet har utført. Tilsynet oppfordrer nå bedrifter til å være oppmerksomme på at bruken av algoritmer også kan skade konkurransen og føre til høyere priser til forbrukerne.

Den teknologiske utviklingen har gitt bedrifter tilgang til store mengder data. Samtidig har økt prosesseringskraft gjort at bedrifter i stadig større grad kan bruke algoritmer til å orientere og tilpasse seg i markedet. Konkurransetilsynet har i en ny undersøkelse sett på bruken av overvåknings- og prisingsalgoritmer, to ulike typer programvare som kan brukes til å samle inn blant annet prisinformasjon og til å automatisk endre priser.

Konkurranse er viktig for å sikre forbrukerne tilgang til best mulig varer og tjenester til lavest mulig pris. Algoritmer kan være bra for konkurransen, for eksempel ved å gjøre det lettere for oss forbrukere å sammenligne priser. Men det er også en bekymring for at algoritmebruk kan skade konkurransen.

To typer algoritmer
Konkurransetilsynets undersøkelse viser at 55 prosent av de undersøkte bedriftene bruker såkalte overvåkningsalgoritmer. Det vil si at de kan samle inn informasjon om konkurrentenes nettbutikker, og innhente informasjon om pris, vareutvalg, lagerstatus, med mer. Gjennom bruk av overvåkningsalgoritmer kan konkurrenter få tilgang til detaljerte og oppdaterte data om hverandres virksomhet.

20 prosent av bedriftene i tilsynets undersøkelse benytter seg av såkalte prisingsalgoritmer, som automatisk setter priser på produkter. Siden prisendringene skjer automatisk, blir det mulig for en bedrift å reagere svært raskt på endrede markedsforhold. Det vil si at de kjapt kan endre priser dersom konkurrentene gjør det.

Bruken av algoritmer kan bety at markeder blir mer gjennomsiktige, noe som gjør det lettere å forutse hvordan konkurrenter vil tilpasse seg. Dette kan bidra til å redusere konkurransen i markedet. Konkurransetilsynet vil derfor oppfordre aktører som enten har tatt i bruk eller planlegger å ta i bruk algoritmer om å være bevisst på hvorfor man velger å bruke en gitt algoritme, og på hvilken effekt denne algoritmen kan ha på konkurransen i markedet.

Resultatene viser også at det i noen bransjer er vanlig å bruke slike algoritmer, mens det i andre bransjer er få som bruker denne typen verktøy. Det er videre få av bedriftene som oppgir at de bruker selvlærende algoritmer.

Kan føre til konkurranseskade
Dersom bedrifter tar i bruk algoritmer først og fremst for å oppnå mer stabile eller forutsigbare markedsforhold for bedriften, og ikke for å tilby forbrukerne mer konkurransedyktige priser eller økt tilgjengelighet av varer og tjenester, kan dette tilsi at implementeringen av algoritmen bør revurderes eller at den aktuelle algoritmen bør justeres. Dette vil særlig gjelde i markeder hvor forholdene allerede ligger til rette for koordinering, hvor det eksempelvis er få konkurrenter, stabil etterspørsel, balanse mellom markedsaktørene og homogene produkter.

Utviklere av algoritmer oppfordres også til å være oppmerksomme på hvilke konkurransemessige implikasjoner diverse funksjonalitet i denne typen verktøy kan ha.

Last ned rapporten her >> (pdf)

Fakta
• Markedsundersøkelsen ble gjennomført i løpet av våren og høsten 2020.
• Følgende har svart på undersøkelsen:
– 51 aktører fra ulike kategorier innen sportsutstyr, klær, kosmetikk, apotek, elektronikk, byggevarer, optikk, verktøy, interiør og kjøkken, møbler, dagligvarer, leiebil og flyreiser ble valgt ut til å besvare spørsmålsbrev. Svarprosent på undersøkelsen er 94%.
– Fire algoritmetilbydere
– To prissammenligningstjenester
• Det gjøres oppmerksomhet på at utvalget ikke er stort nok til å trekke konklusjoner om hvor stor utbredelsen faktisk er.
• Undersøkelsen har undersøkt bruken av to algoritmer:
– Overvåkningsalgoritme: Brukes til å få oppdatert og detaljert informasjon om for eksempel pris og tilgjengelighet på konkurrenters varer og tjenester.
– Prisingsalgoritme: Oppdaterer priser automatisk.
• Ifølge undersøkelsen er det få aktører som bruker selvlærende algoritmer. Dette er algoritmer som ved bruk av kunstig intelligens selv finner ut hvordan de best kan oppnå en overordnet problemstilling, som for eksempel å maksimere profitt.
• Andre som har gjennomført tilsvarende undersøkelse er EU, Portugal og Danmark.

33021
Bilde av forside om algoritmer 2021.

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>