Utvider overvåkningen av det norske luftfartsmarkedet

Konkurransetilsynet viderefører markedsovervåkningen av konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. I tillegg utvides overvåkningen til også å gjelde Wizz Air.

Dette er tråd med det næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker. De har bedt Konkurransetilsynet om å følge særlig årvåkent med på konkurransen i innenriks luftfart i den spesielle og krevende situasjonen som følge av covid-19. Tilsynet utvider derfor sin allerede eksisterende overvåkning av dette markedet.

– Konkurransetilsynet har gjennom flere år fulgt luftfartsmarkedet tett gjennom en særskilt markedsovervåkning. SAS og Norwegian innrapporterer blant annet sine ruteregnskaper på flere av de største innenriks flyrutene i Norge. For å kunne følge markedet nøye også i tiden fremover, har Konkurransetilsynet besluttet å utvide markedsovervåkningen til også å gjelde Wizz Air, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

SAS og Norwegian har siden 2013 vært ilagt et særlig pålegg om å gi informasjon til Konkurransetilsynet. Pålegget omhandler data om selskapenes inntekter og utgifter per rute, data om bonusprogram, samt data om storkunder fra og med 2011 for 12 av de største innenriksrutene i Norge.

– Basert på innhentet datamateriale har Konkurransetilsynet foretatt analyser av den generelle utviklingen og konkurransesituasjonen i det norske luftfartsmarkedet. Tilsynet har blant annet sett på utviklingen i flyselskapenes priser og endringer i tilbudte flyavganger. Analysene viser at selskapene konkurrerte på en måte som er gunstig for flypassasjerene frem til pandemien inntraff, sier seniorrådgiver Line Halvorsen Hamre.

Markedsovervåkningen videreføres på de samme rutene som tidligere, men utvides til også å gjelde Wizz Air, ettersom selskapet har etablert seg på flere av de aktuelle rutene.Overvåkningen har i første omgang en varighet på 2 år, men vil kunne forlenges ved behov. Den kan også justeres undervegs dersom for eksempel nye aktører etablerer seg i det norske luftfartsmarkedet.

25549
Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon 47 66 77 77

Line Halvorsen Hamre
seniorrådgiver
Pressebilder >>

Gjermund Nese
avdelingsleder
Pressebilder >>


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>