Varsler 15 millioner i gebyr til St1 Norge AS

Konkurransetilsynet har i dag varslet et gebyr på 15 millioner kroner til St1 Norge AS for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med overtakelsen av en Best-stasjon.

St1 Norge inngikk i juli 2018 avtale om leie av stasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune i Trøndelag. Fristen for å informere Konkurransetilsynet utløp tre virkedager etter at endelig avtale var inngått. St1 Norge informerte tilsynet om avtalen 14. januar 2019. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at St1 Norge ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med inngåelsen av denne avtalen.

Viktig virkemiddel i drivstoffmarkedet
Konkurransetilsynet har pålagt de største drivstoffkjedene en opplysningsplikt som innebærer at de skal informere tilsynet om overtakelse av enkeltstasjoner i drivstoffmarkedet som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven. Opplysningsplikten har vært pålagt St1 Norge siden 2017.

– Drivstoffmarkedene er svært konsentrerte, og det kan skade konkurransen dersom drivstoffkjedene foretar oppkjøp av enkeltstasjoner som øker konsentrasjonen i lokale markeder. Det kan føre til høyere priser for forbrukerne. Opplysningsplikten er en viktig del av tilsynets kontroll med konsentrasjonen og strukturen i drivstoffmarkedene. Dersom opplysningsplikten ikke overholdes, blir det vanskeligere for tilsynet å overvåke konkurransen i det norske drivstoffmarkedet på en effektiv måte, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Informerte ikke innen fristen
– St1 Norge informerte ikke Konkurransetilsynet om overtakelsen av bensinstasjonen innen fristen tilsynet har satt, som utløp tre virkedager etter at endelig avtale var inngått. Vår foreløpige vurdering er derfor at St1 Norge har brutt pålegget om opplysningsplikt. Tilsynet hadde ikke mulighet til å kontrollere denne overtakelsen. For at gebyret skal ha tilstrekkelig preventiv effekt, og dermed bidra til en effektiv kontroll av overtakelse av bensinstasjoner, har vi varslet et betydelig gebyr, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Dette er den andre saken på relativt kort tid der Konkurransetilsynet varsler gebyr for brudd på opplysningsplikten. – Tilsynet ser generelt alvorlig på denne typen overtredelser, og spesielt de tilfellene der tilsynet mister muligheten til å pålegge melding i saken. Vi vil derfor fortsette å følge nøye med på at de som er pålagt opplysningsplikt overholder de fristene som er satt, sier Sørgard.

Foreløpig vurdering
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.
– Det er et varsel som nå er fremlagt for St1 Norge. De vil få muligheten til å komme med sine merknader til varselet før det eventuelt treffes et vedtak i saken, sier Amundsen.

St1 Norge er gitt frist til 12. august 2020 for å inngi sine merknader til varselet.

Opplysningsplikt for fusjoner og oppkjøp i særskilte markeder:
• Konkurransetilsynet kan pålegge aktører opplysningsplikt ved foretakssammenslutninger i markeder der konkurransen er svak og/eller markedet er konsentrert.

• Opplysningsplikten er hjemlet i konkurranseloven § 24.

• Opplysningsplikten gjør Konkurransetilsynet oppmerksom på oppkjøp o.l. som er under terskelverdiene for fusjoner og oppkjøp. Konkurransetilsynet har anledning til å gripe inn i oppkjøp som ligger under terskelverdiene.

• Bakgrunnen for opplysningsplikten er at i enkelte markeder kan også oppkjøp av mindre aktører påvirke konkurransesituasjonen negativt og føre til høyere priser og dårligere tilbud til forbrukerne.

• Konkurransetilsynet har pålagt opplysningsplikt i markeder der graden av lokal konkurranse er særlig viktig.

Konkurransetilsynet har pålagt opplysningsplikt i flere markeder. Dette er per i dag:

• Drivstoff (Uno-X Energi AS, St1 Norge AS, Certas Energy Norway AS og Circle K Norge AS)
• Kraft (Statkraft AS, BKK AS, Skagerak Energi AS og Agder Energi AS)
• Avfall (Norsk Gjenvinning Norge AS)
• Betong (Unicon AS, Heidelberg Cement Norway AS og Nordic Concrete Group AS)
• Alarm (Sector Alarm Group AS og Verisure AS).
• Dagligvare (Norgesgruppen ASA, Coop Norge SA, Rema 1000 og Bunnpris IK Lykke AS)
• Låsesmeder (Assa Abloy Norge AS)
• Aviser (Amedia AS, Polaris Media AS og Schibsted ASA)
• Bredbånd (Telenor ASA)
• Hagesenter (Plantasjen Norge ASA)
• Vaskeri (Nor Tekstil AS)
• Regnskapssystemer (Visma AS)

Konkurransetilsynet vurderer løpende om det er behov for å innføre opplysningsplikt for flere aktører.

Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Hanne Dahl Amundsen
Avdelingsdirektør (Bygg, industri og energi)
Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>