Varsler 502 millioner i gebyrer til fem aktører i bokmarkedet

Konkurransetilsynet varsler overtredelsesgebyrer på til sammen 502 millioner kroner til forlagene Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug, samt Bokbasen. Etter tilsynets foreløpige vurdering har disse aktørene samarbeidet ulovlig ved å dele konkurransesensitiv informasjon om blant annet fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt.

Konkurransetilsynet varsler at Bokbasen ilegges et overtredelsesgebyr på 3,89 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges et gebyr på 151,9 millioner kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ilegges et gebyr på 93,4 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 202,4 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 50,8 millioner kroner. Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker. Vår foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon er egnet til å begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynets vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Har utvekslet informasjon via Bokbasen

Informasjonsutvekslingen har foregått via Bokbasen sin bokdatabase. Forlagene har kjøpt abonnementet Mentor Forlag fra Bokbasen og har på den måten fått tilgang til å dele informasjon om hverandres utgivelser via databasen. De fire forlagene har alle eierandel og styrerepresentasjon i Bokbasen. Forlagene har hatt innsikt i og innflytelse over Bokbasen, tjenestene som tilbys og informasjonen som kunne utveksles via databasen. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Bokbasen har tilrettelagt for informasjonsutvekslingen og dermed deltatt i det ulovlige samarbeidet. Konkurransetilsynet legger i varselet til grunn at samarbeidet har pågått over flere år.

– Vår vurdering er at forlagene systematisk har lagt inn informasjon om egne utgivelser i databasen, og vært kjent med at andre forlag kunne hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen, og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser, sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken. Selskapene har frist til 24. november 2020 med å inngi sine merknader til varselet.

Dette er saken:

  • Konkurransetilsynet gjennomførte i januar 2018 bevissikring hos de involverte aktørene.
  • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått, systematisert og analysert.
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til selskapene 24. september 2020.
  • Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt Eirik Stolt-Nielsen som settekonkurransedirektør i saken, da konkurransedirektør Lars Sørgard er inhabil.
31897
Portrettfoto av Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.
Jan Petter Fedje, prosjektleder i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon 47 66 77 77

 

Gjermund Nese,
avdelingsdirektør Finans og kommunikasjon.
gjne@kt.no
Pressebilder >>

Jan Petter Fedje,


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>