Varsler gebyrer til to flyttebyrå

Konkurransetilsynet har i dag varslet gebyrer til to norske flyttebyråer for ulovlig samarbeid. De varslede overtredelsesgebyrene er på 4 070 000 kroner og 840 000 kroner.

Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos flyttebyråene i september 2021. Bakgrunnen var mistanke om ulovlig samarbeid.

Foretakene har hatt omfattende kontakt om konkrete fremtidige flytteoppdrag. De har på ulike måter informert hverandre om kundeforespørsler, fordelt oppdrag og samordnet pris og øvrige vilkår før levering av tilbud til kunde. Det er Konkurransetilsynets foreløpige vurdering at flyttebyråene har brutt konkurranseloven i perioden mai 2019 til september 2021.

– Når man henter inn flere tilbud på en tjeneste, er hensikten å dra nytte av en konkurransemekanisme. Fiktive bud undergraver poenget med konkurranse. Tilliten til anbudskonkurranser må bevares for å sikre beste kombinasjon av pris og kvalitet for kjøper. Derfor er ulovlig anbudssamarbeid noe Konkurransetilsynet ser svært alvorlig på, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Markedet for flyttetjenester i Norge består av mange mindre aktører. Kundene er både privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige.

– I denne saken er vår foreløpige oppfatning at kundene har blitt villedet til å tro at de har fått konkurrerende tilbud, mens de i realiteten har vært fiktive. Konkurranseloven gjelder i alle markeder, og det er viktig at også små og mellomstore bedrifter følger konkurransereglene, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Ulik størrelse på de to gebyrene skyldes ulikheter i omsetningen til foretakene som er involvert.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken. Foretakene har frist frem til 13. juni 2024 for å gi sine kommentarer til varselet.

36952
Portrettfoto av Tina Søreide
Tina Søreide, konkurransedirektør.
43164
Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77