Varsler stans av fusjon mellom Altia og Arcus

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Altia Plc. og Arcus ASA. Konkurransetilsynet mener en fusjon vil kunne svekke konkurransen i flere markeder for salg av brennevin til Vinmonopolet.

Fusjonen involverer finske Altia og norske Arcus, to av de største aktørene innen salg av brennevin til Vinmonopolet. Altia og Arcus er videre to av de største aktørene i flere av markedene for salg av brennevin til Vinmonopolet. Partene har i dag fått varsel om at Konkurransetilsynet vurderer å stanse fusjonen.

– Altia og Arcus ville samlet blitt den største aktøren i markedene for salg av akevitt, vodka og brennevin markedsført mot forbrukere under 20 år (brennevinsprodukter under 22 prosent) i Vinmonopolet. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at Altia og Arcus er nære konkurrenter i disse markedene, sier nestleder Beate M. Berrefjord.

– Vi frykter at fusjonen vil kunne føre til redusert konkurranse i flere av markedene for salg av brennevin til Vinmonopolet og at redusert konkurranse vil kunne øke prisene for kunder som etterspør disse produktene, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

Partene i fusjonen har gjennom prosessen fremlagt forslag til avhjelpende tiltak.

– Vi har vurdert disse tiltakene, men har kommet til at de ikke er tilstrekkelige til å avbøte den konkurranseskaden som fusjonen vil kunne medføre, sier Berrefjord.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for et endelig vedtak er 27. april 2021.

1255
Portrettbilde av Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.
Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør for avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet
33339
Jan Kristoffer Høiland
Prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Beate Milford Berrefjord,
nestleder for avdeling mat, handel og helse
Pressebilder >>

Jan Kristoffer Høiland, 
prosjektleder
Pressebilder >>


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>