Varsler stans av Prosafes oppkjøp av Floatel

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot boligrigg-selskapet Prosafes oppkjøp av Floatel. Transaksjonen involverer de to nærmeste konkurrentene i det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester.
Konkurransetilsynet har i dag sendt varsel til partene om at de vurderer å stanse oppkjøpet.

– Det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester har få aktører med Floatel og Prosafe som de to største aktørene. Prosafe og Floatel er de eneste tilbydere av nyere halvt nedsenkbare boligplattformer på norsk sokkel. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at partene er nære konkurrenter, og at de i liten grad møter konkurranse fra andre aktører, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Andre leverandører på norsk sokkel tilbyr enheter som ikke er fullt sammenlignbare med partenes, og som ikke kan konkurrere om alle oppdrag.

– Vi frykter at kundene som etterspør innkvarteringstjenester på norsk sokkel vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører i kommende anbudskonkurranser etter foretakssammenslutningen. Redusert konkurranse vil øke kostnadene for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester, sier nestleder Marita Skjæveland.

Prosafe har i prosessen kommet til Konkurransetilsynet med forslag til tiltak som skal avhjelpe de negative virkningene på konkurransen, men tilsynets foreløpige vurdering er at disse ikke vil avhjelpe tilsynets bekymringer.
Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for et endelig vedtak er 28. oktober 2019.

2331
Portrettbilde av seniorrådgiver Hanne L. Falkanger, Konkurransetilsynet.
Prosjektleder Hanne L. Falkanger, Konkurransetilsynet.

Kontaktpersoner:

Marita Skjæveland
Nestleder avdeling for bygg, industri og energi
Telefon: 476 16 529

Pressebilder >>

Hanne L. Falkanger
Prosjektleder
Telefon: 402 21 285