Vedtaket i Prosafe/ Floatel-saken opprettholdes

Konkurransetilsynet vedtok 28. oktober 2019 å forby fusjonen mellom Prosafe SE og Floatel International Limited. Vedtaket ble klaget inn for Konkurranseklagenemnda som til nå har arbeidet med klagen. Ettersom Prosafe og Floatel nå har besluttet å ikke gå videre med foretakssammenslutningen, blir derfor tilsynets vedtak stående.

Prosafe og Floatel er de to største og nærmeste konkurrentene i det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester. Tilsynet mener fusjonen ville gitt økte priser og/ eller lavere kvalitet for bedrifter som etterspør slike tjenester.

Prosafe og Floatel er de eneste tilbydere av moderne halvt nedsenkbare boligplattformer på norsk sokkel. Andre leverandører tilbyr ikke tilsvarende enheter, og partenes enheter møter liten eller ingen konkurranse på oppdrag på dypt vann som krever stor overnattingskapasitet og hvor det er store bølgehøyder.

– Vi har vurdert at det vil være etterspørsel etter offshore innkvarteringstjenester fremover og at Prosafe og Floatel vil fortsette å konkurrere om oppdrag på norsk sokkel nå da fusjonen ikke gjennomføres. Konkurransen mellom partene vil være et viktig bidrag for å unngå høyere priser og sikre god kvalitet på innkvarteringstjenester på norsk sokkel, sier sjeføkonom i Konkurransetilsynet Kurt Brekke.

Fusjonen har også vært behandlet i Storbritannia, og de britiske konkurransemyndighetene har overordnet kommet til de samme konkurransemessige bekymringene som Konkurransetilsynet. Tilsynet har hatt en dialog med britiske konkurransemyndigheter i forbindelse med saken.

Portrettbilde av Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.
Kurt Brekke, sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon: 47 66 77 77


Nyhetsvarsel

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>