Veiledning for selskaper som leverer kritiske varer og tjenester til COVID-19 pasienter

Kommisjonen har nylig kommet med en veiledning som gjelder spesielt for midlertidig samarbeid som er nødvendig for å fremme produksjon og tilgjengelighet av varer og tjenester som er kritiske for å kunne håndtere til koronasituasjonen. Dette vil særlig dreie seg om medisiner og medisinsk utstyr som benyttes i behandlingen av koronavirus-pasienter.

Kommisjonen understreker samtidig at det i denne spesielle situasjonen er viktigere enn noen gang at foretak og forbrukere beskyttes gjennom konkurranselovgivningen. Kommisjonen uttaler derfor at de aktivt vil overvåke konkurransesituasjonen og gripe inn mot foretak som utnytter situasjonen.

Konkurransetilsynet vil, som Eftas overvåkingsorgan ESA, se hen til Kommisjonens veiledning i de situasjoner der dette er aktuelt.

Kommisjonens veiledning ble publisert i Official Journal 8. april, og kan leses her:

Commission provides guidance on allowing limited cooperation among businesses, especially for critical hospital medicines during the coronavirus outbreak >> 

Logo EU-kommisjonen.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon: 47 66 77 77

 


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>