Vil forhindre urimelige priser

Konkurransetilsynet har under koronakrisen fått flere henvendelser om uforholdsmessig store prisøkninger på enkelte varer. Tilsynet ser alvorlig på utviklingen, og advarer nå leverandører som forsøker å utnytte situasjonen.

– Krisen vi står i er ekstrem. Det er viktig at vi som samfunn står sammen for å løse de utfordringene vi står overfor. De fleste bedrifter streber etter å gjøre det rette under vanskelige forhold. Vi ser imidlertid tegn til at enkelte synes å utnytte situasjonen ved å tilby sårt tiltrengte og nødvendige varer til en urimelig høy pris. Det gjelder for eksempel munnbind, som nå tilbys til betydelig høyere priser enn normalt, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Markedene må fungere også under krisen
Det er viktig å opprettholde velfungerende markeder under og etter krisen, for å ivareta forbrukernes interesser.

– Uforholdsmessig store prisøkninger på enkeltvarer vil ikke bli akseptert, det må alle næringsdrivende være oppmerksom på. Økte priser på noen produkter som følge av situasjonen er uunngåelig av ulike årsaker, men urimelig prising er noe annet, sier Sørgard.

Kan ta i bruk pristiltaksloven
Ved kriser kan Konkurransetilsynet ta i bruk pristiltaksloven. Loven forbyr urimelige priser og forretningsvilkår, og gir adgang til å regulere priser på viktige varer og tjenester.

– Pristiltaksloven er et virkemiddel vi nødig tar i bruk, da fri konkurranse er til det beste for samfunnet og forbrukerne. Dersom det er nødvendig for å hindre at krisen utnyttes av enkelte til å kreve urimelige priser på viktige varer og tjenester, vil vi benytte oss av de fullmaktene loven gir. Konkurransetilsynet overvåker situasjonen, og det vil være en fortløpende vurdering fra vår side hvilke virkemidler som skal benyttes, sier Sørgard.

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kontaktinformasjon:

Lars Sørgard, konkurransedirektør

Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77

 


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>